Skip to content

Skólanámskrá

Skolabyrjun_2018 (42)

Skólanámskrá

Skólanámsskrá_Íslenska

Skólanámsskrá_Listgreinar

Skólanámsskrá_Stærðfræði

Samkvæmt lögum skal árlega gefa út skólanámskrá í hverjum skóla og er skólastjóri ábyrgur fyrir því að hún sé unnin, gefin út og kynnt. Skólanámskrá skal vera nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla en jafnframt gefur hún kost á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum, draga þessi sérkenni fram og nýta þau til eflingar námi og kennslu. Vönduð skólanámskrá er ein forsenda þess að markmiðum aðalnámskrár verði náð og skólar njóti trausts.

Í almennum hluta aðalnámskrár kemur fram að eðli lokamarkmiða sé að gefa heildarsýn yfir stefnu í einstökum námsgreinum sem kenndar eru í grunnskóla. Markmiðin eru leiðarvísir í öllu skólastarfi og liggja til grundvallar skólanámskrárgerð einstakra skóla, áætlunum um nám og kennslu og námsmati.

Markmið skólanámskrár Grandaskóla byggja öll á áfanga- og lokamarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla.